وی افزود: گواهی سپرده نفت خام به عنوان ابزار در زمانی ایجاد می‌شود که وضعیت فروش نفت در یک نقطه بسیار مطلوب قرار دارد و در زمینه تعاملات خارجی و تبادلات مالی نیز وضعیت بسیار مطلوبی نسبت به گذشته دارد.

به گفته خاندوزی، دغدغه اقتصاد کلان در خصوص گواهی سپرده نفت، کمک به این بود که بتوانیم نقدینگی های سرگردان کشور به ارزنده ترین فرصت های سرمایه گذاری مولد سوق داده شود.

او تاکید کرد: رقابتی شدن و شفاف شدن و بازگشایی درها بر روی بخش خصوصی در صنعت نفت مهمترین رخداد در این میان است.

خاندوزی ادامه داد: در رونمایی این گواهی صرفا یک اتفاق کاغذی صورت نمی‌گیرد، یک رخداد واقعی و فیزیکی اتفاق می‌افتد و هدایت نقدینگی به یک بازار مولد و واقعی محسوب می شود.