به گزارش اکوایران؛ برخلاف برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها درباره اصلاح انجام شده در جزء 7 بند الف تبصره 12، میزان حقوق سربازان در سال 1402 هیچ تغییری نکرده و در جهت رفع ایراد شورای نگهبان صرفا عدد ذکر شده در بودجه حذف شده و عبارت «حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.»

این عبارت به معنی پرداخت حقوق 4 میلیون و 800 هزار تومانی برای سربازان مجرد و 7 میلیون و 200 هزار تومانی برای سربازان متاهل است و با اصلاح انجام شده حقوق سربازان تغییر نکرده و صرفا به جای اعداد ذکر شده در متن خبری درصد آن نسبت به حقوق نیروی پایور ذکر شده است.

مجلس یازدهم در 3 سال گذشته متوسط حقوق سربازان از حدود 350 هزارتومان در سال 99 را با حدود 20 برابر افزایش به حدود 7 میلیون تومان در سال 1402 رسانده است و براساس توضیحات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی با دستور رهبر معظم انقلاب، قانون سربازی نیز در دست اصلاح است.

این در حالیست که برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان مردم در مجلس حقوق سربازان وظیفه در سال آینده را مشخص کردند.

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.  

براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛

الف‌- ‌در سال 1402 حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر در دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی ‌‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

1- ‌ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق بگیران معادل ( 2/ 1) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال 1401 موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اعمال امتیازات جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

براساس اعلام خبرگزاری خانه ملت،  دراجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی ‌مصوب  29/  7/ 1363، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاههای ذی‌ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.