زنده به گور کردن جوجه‌ها، دفن کردن سیب‌زمینی‌ها و ذبح گاو شیرده اتفاقات عجیبی هستند که به دلیل دخالت دولت‌ها در «مواقع غیرضروری» و از طریق «قیمت‌گذاری دستوری» رخ می‌دهند.

قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که بخشی از عرضه محصولات نهایی که تولیدکنندگان آن‌ها دچار افزایش قیمت نهاده‌ها شده‌اند اما همچنان قیمت محصول نهایی در آن‌ها به شکل دستوری ثابت است، کم شده و عده‌ای از تولیدکنندگان از بازار خارج شوند.

این ویدئو با همکاری «چراز» تهیه شده است.