مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد ایران،‌ در این ماجرا نیز پای یک سیاستمدار در میان است؛ سیاستمداری که تنها سلاحش برای مهار تورم، قیمت‌گذاری دستوری است.

از این دست سیاستمداران در کشورهای تورمی به وفور یافت می‌شود. این ویدیوی چراز، فجایع قیمت‌گذاری دستوری در حمل و نقل هوایی را شرح می‌دهد.