او به اکوایران می‌گوید: در مقطعی که نوسانات قیمت رخ می‌دهد، ما باری نداشتیم که عرضه کنیم. همین موضوع هم منجر می‌شود دولت نگاهش به بنکداران تغییر کند. درحالی که در شکل گرفتن بهم ریختگی قیمت‌ها در بازار نقشی نداشتیم.

کنگری می‌افزاید: وقتی ما می‌خواهیم کالایی را که از واردکننده یا تولیدکننده داخلی بخریم در سامانه ثبت می‌شود، فروش ما هم ثبت سامانه می‌شود. ولی وقتی دلال خرید و فروش می‌کند هیچ جا ثبت نمی‌شود.

او می‌گوید: مثل شکری که ۱۸ هزار تومان قیمت مصوب دارد و صرفا در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود را دلال می‌آید، جمع می‌کند و با قیمت آزاد به ما می‌فروشد. ما هم چون کالا نداریم، مجبوریم آن را بخریم و مجددا با همان ۳ درصد سود مصوب می‌فروشیم.