به گزارش اکوایران در بیانیه امروز گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «امروز ۲۳ ژوئن جلسه عمومی FATF به ریاست کمار از سنگاپور به پایان رسید. در این نشست نمایندگان بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی در شبکه جهانی سازمانهای بین المللی دور هم جمع شدند تا درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه آن با هم به گفتگو بنشینند»

همچنین در بخشی از این بیانیه که به موضوع تعلیق عضویت فدراسیون روسیه اختصاص داده شده است آمده است: «FATF عمیق‌ترین همدردی‌ها را با مردم اوکراین برای تلفات غیرضروری و تخریب زیرساخت‌ها در نتیجه تهاجم نظامی مداوم روسیه به اوکراین تکرار می‌کند.
جنگ تجاوزکارانه فدراسیون روسیه علیه اوکراین همچنان در تضاد با اصول FATF برای ارتقای امنیت، ایمنی و یکپارچگی سیستم مالی جهانی و تعهد به همکاری بین‌المللی و احترام متقابل است، که اعضای FATF بر اساس آن موافقت کرده‌ و گرد هم آمده اند تا استانداردهای FATF را اجرا کنند. بر این اساس تعلیق عضویت فدراسیون روسیه همچنان پابرجاست.

به دنبال بیانیه‌های صادر شده از مارس 2022، FATF مجدداً تأکید می‌کند که همه حوزه‌های قضایی باید مراقب خطرات فعلی و نوظهور ناشی از دور زدن و اقدامات اتخاذ شده روسیه به منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی باشند.»
 

همچنین در آن بخش از بیانیه که با عنوان لیست سیاه نیز نامیده می شود، این سازمان بین دولتی از دو کشور ایران و کره شمالی نام برده است که در این لیست حضور دارند و بر اساس آن از کشورهای دیگر خواسته است تا اقدامات لازم برای محافظت از سیستم مالی بین المللی را انجام دهند. البته در این بیانیه آمده است که این نهاد از فوریه 2020 به دلیل پاندمی کرونا تحقیقات درباره این کشورها در متوقف کرده است و با اینکه شاید این آخرین وضعیت این دو کشور نباشد اما، همچنان دیگر کشورها باید از مصوبه قبلی پیروی کنند.