به گزارش اکوایران، امروز (دوشنبه 26 تیر) اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حکمی، رئیس جدیدی را برای مرکز آمار ایران منصوب کرده است.

بر این اساس، رئیس سازمان برنامه و بودجه سرپرست جدید مرکز آمار ایران را منصوب کرد و با حکم داوود منظور، جواد حسین‌زاده از ریاست مرکز آمار کنار گذاشته شد.

بر اساس این اخبار، داریوش ابوحمزه به سمت سرپرست مرکز آمار منصوب شده است. ابوحمزه حدود دو ماه قبل به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود.

در دوران ریاست میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی و بودجه در این سازمان وجود داشت اما بعد از حضور داوود منظور در رأس این سازمان، این دو معاونت تفکیک شدند و ابوحمزه معاون اقتصادی شد.

نکته جالب توجه دیگر درمورد مرکز آمار ایران این است که سایت این مرکز از حدود سه روز قبل از دسترس خارج شده است.

از سه روز قبل با مراجعه به سایت مرکز آمار ایران (درگاه ملی آمار) پیام از دسترس خارج بودن این سایت روی صفحه دیده می‌شود.

با وجود اینکه سایت مرکز آمار از جمله مراجع اصلی اعلام آمار و ارقام اقتصادی کشور محسوب می‌شود، با گذشت سه روز از خوابیدن سایت این مرکز، هیچ مسئولی درمورد آن توضیحی ارائه نداده است.