رئیس دولت سیزدهم با وعده ساخت ۴ میلیون مسکن روی کار آمد و به گفته بسیاری از کارشناسان، اکنون که دولت به نیمه رسیده، دولت توفیقی در تحقق این وعده خود نداشته است و بخش زیادی از پروژه‌های مسکنی قابل بهره‌برداری، در دولت‌های قبل کلید خورده است.

هر چند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکونی نیز یکی از اقدامات دولت‌ها است اما این پرسش مطرح می‌شود که دولت سیزدهم در نیمه راه چقدر به وعده ساخت ۴ میلیون مسکن خود پایبند است؟