به گزارش اکو ایران، تورم تولیدکننده معیاری برای ارزیابی تغییرات قیمت کالاها بلافاصله پس از تولید است. از این شاخص به عنوان پیش‌بینی‌کننده تورم مصرف‌کننده نام برده می‌شود.

 مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت را در دی ماه 1402 منتشر کرده است. این نخستین بار در سال‌های اخیر است که این مرکز تورم تولیدکننده را به صورت ماهانه و نه فصلی اعلام می‌کند. در این گزارش تورم تولیدکننده بخش صنعت به تفکیک زیربخش‌های آن به صورت ماهانه، نقطه به نقطه و فصلی اعلام شده است.

 این گزارش نشان می‌دهد در دی ماه 1402 تورم ماهانه قیمت تولیدکننده کالاهای صنعتی 1.1 درصد، نسبت به دی ماه 1401، تورم نقطه به نقطه آن‌ها 21 درصد و تورم سالانه آن‌ها 31.1 درصد بوده است.

تورم تولیدکننده چیست؟

 شاخص قیمت تولیدکننده میانگینی از قیمت کالاها در مبدا تولید است. بنابراین قیمت محصول را پیش از اینکه به دست خرده‌فروشان و مصرف‌کننده برسد نشان می‌دهد.

 به تغییرات این شاخص در یک بازه زمانی تورم تولیدکننده گفته می‌شود. تورم تولیدکننده پیشران تورم مصرف‌کننده است. زیرا افزایش قیمت تولیدکننده حتما موجب افزایش قیمت مصرف‌کننده نیز خواهد شد.

 بخش صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که تورم تولیدات آن می‌تواند نشان دهد که تولیدکنندگان صنعتی در فرایند تولید با چه مقدار رشد هزینه مواجه بوده‌اند.

 مرکز آمار تورم تولیدکننده کالاهای صنعتی را به سه شکل ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه اعلام کرده است.

030114

رشد 21 درصدی قیمت تولیدکننده کالاهای صنعتی در یک سال

 مطابق گزارش مرکز آمار تورم ماهانه کالاهای صنعتی در دی ماه 1402 برابر با 1.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر در فاصله آذر تا دی ماه 1402 قیمت تولید کالاهای صنعتی 1.1 درصد رشد کرده است.

 همچنین قیمت تولیدکننده این کالاها در مقایسه با دی ماه 1401 به میزان 21 درصد افزایش یافته که این عدد همان تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد.

 تورم سالانه تولید کالاهای صنعتی نیز برابر با 31.1 درصد بوده است. این رقم به این معناست که میانگین قیمت‌ تولیدکننده کالاهای صنعتی در 12 ماه منتهی به دی ماه 1402 نسبت به 12 ماه منتهی به دی ماه 1401 به میزان 31.1 درصد رشد کرده است.

 تاثیر مستقیم رشد تورم تولیدکننده کالاهای صنعتی، رشد تورم این کالاهاست هنگامی که به دست مصرف‌کننده می‌رسند که می‌تواند رفاه افراد را کاهش دهد. اما علاوه بر این موضوع تورم تولیدکننده چنانکه گفته شد به معنای رشد هزینه‌های تولید است که ممکن است موجب افت سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف شود.