دید درست نسبت به ارز چیست؟

آرش علویان، پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد.

مشروح گفتگو را در یوتیوب ببینید.