از میزان مبادلات دلار نیمایی گرفته تا دلارهای ۴۲۰۰ اختصاص یافته برای واردات و درآمدهای دلاری دولت در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۰.

اما یک موضوع مهم از جراحی اطلاعات منتشر اخیر و مقایسه با صحبت های صالح آبادی می توان استخراج کرد.

صالح آبادی عنوان کرده که درامدهای دلاری دولت در این ۷ ماه دو برابر سال گذشته بوده؛ همچنین از اختصاص ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت کرده است.

اگر این صحبت های او را در کنار گزارش اخیر دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بوده ۱۳۹۹ قرار دهیم، اطلاعات مهمی در اختیارمان قرار میدهد برای پیش بینی آینده دلار!

آیا تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از خطری که بیخ گوش کشور قرار دارد مطلع هستند؟