رئیسی که بیشترین خرج را در بازار ارز کرد مدعی شده که بیشترین ذخایر ارزی را تحویل داده است.

اما آمارها چه می‌گویند؟ بهمنی چقدر دلار در بازار تزریق کرد؟ 

گزارش اکوایران را ببینید.