در همین راستا مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، اخیرا اعلام کرده که ایران به دنبال سواپ نفت با قزاقستان است و یا در تفاهم‌نامه ایران و روسیه در حوزه انرژی، سواپ فرآورده‌های نفتی مورد مذاکره دو طرف قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابران نفت ایران درباره زیرساخت‌های موجود خشکی و دریایی سواپ نفت با قزاقستان و واردات فرآورده‌های نفتی از روسیه توضیح می‌دهد.