به گزارش اکوایران، در صنعت آب و فاضلاب اصطلاحی تحت عنوان «آب بدون درآمد» وجود دارد که معنای آن آب قابل شرب و تصفیه شده‌ای است که استحصال می‌شود، اما بابت آن پولی به صنعت آب و فاضلاب کشور پرداخت نمی‌شود. در میان عامه مردم این آب با آب تلف شده خوانده می‌شود.

طبق داده‌های وزارت نیرو ، آب بدون درآمد که در کل ۳۱.۴ درصد است، شامل سه بخش هدر رفت واقعی، هدر رفت ظاهری و مصارف غیرمجاز می‌شود. بخش دیگری از آب بدون درآمد که در صنعت آب و فاضلاب وجود دارد و به رغم مصرف، پولی بابت آن دریافت نمی‌شود، آبی است که توسط بخش‌های غیر مجاز مصرف میشود. میزان این برداشت 1.4 درصد است. 

البته وزارت نیرو اعلام کرده است، میزان استحصال آب بدون درآمد در همه استان‌های کشور یکسان نیست و در برخی استان‌ها مانند یزد، قزوین، قم و اصفهان زیر ۱۸ درصد است.

این وزارتخانه برای جلوگیری از هدر رفت بیش از حد آب در شبکه‌های آبرسانی مجموعه اقداماتی مانند مدیریت فشار، تعدیل فشار و برخورد با انشعابات غیرمجاز نیز در دستور کار دارد که پیش‌بینی می‌شود،  به کاهش اتلاف آب در شبکه‌های آبرسانی و افزایش ضریب آبرسانی شبکه‌های آب شرب کشور کمک کند.