ذکایی می گوید عدم توازن در تولید و واردات برخی محصولات به صنایع تکمیلی صدمه زده است.

او بیان کرد: تمام هنر دولت باید رگولاتوری باشد. اینکه صنایع خصوصی بتوانند به شکل منصفانه و غیررانتی با بهره وری بالا رقابت بکنند.