او عنوان کرد این شرکت نسبت به پتروشیمی های دیگر از نظر تناژ کوچکتر است اما ما سعی کردیم از کوچک بودنمان به سمت مزیت چابک شدن به جلو حرکت کنیم. همچنین در این مسیر از نیروی انسانی جوان بهره برده ایم که این مزیت باعث شده بتوانیم از قدرت نوآوری و خلاقیت حداکثر استفاده را ببریم.

صدیقی زاده ادامه داد: سبد محصول ما ۱۳ عدد است ولی در عمل ۱۹ محصول تولید می کنیم. همچنین بالای ۲۰ درصد درآمد شرکت از ۵ محصول دانش بنیان تامین می شود.

او معتقد است که یک شرکت تولیدی باید بر روی سه حوزه افزایش درآمد، کاهش هزینه تمام شده و پایداری تولید متمرکز باشد.

به گفته مدیرعامل پتروشیمی کارون، با تغییری که در فرمول کاتالیست انجام دادیم، توانستیم تا ۵۰ درصد مصرف برخی از آن ها را کاهش دهیم و انگیزه ما در این راه کاهش قیمت تمام شده و پایداری تولید بوده است.