نرسی قربان، کارشناس حوزه نفت و انرژی در گفت و گوی اسکایپی با اکوایران در خصوص این قرارداد و علت محکومیت ایران می‌گوید. به گفته نرسی قربان ایران در یک صورت می تواند در این پرونده پیروز شود و از پرداخت جریمه رهایی یابد.