بازدهی اوراق گام نیز از ابتدای هفته گذشته که با میانگین ۳۰ درصدی کار را شروع کرده بود برای انتهای هفته به رقم ۳۱ درصد رسید.

در خصوص ارزش معاملاتی این اوراق می توان گفت که اوراق گام در هفته پیشین از ارزش معاملاتی پایینی برخوردار بوده است.

اما رقم قابل توجه خروج پول ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی طی هفته گذشته می تواند به عنوان مهم ترین نکته در خصوص صندوق های درآمد ثابت باشد.

در برنامه امروز چارسو با فرزاد فروغی کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت اوراق بدهی و ترکیب دارایی صندوق های درآمد ثابت در هفته گذشته صحبت کردیم.