به گزارش اکوایران، بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری در کل کشور حدود 7.2 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 39.7 هزار میلیارد تومان مبادله شده است.

تعداد چک‌های مبادله‌شده در آذر امسال نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.3 درصد و 8.1 درصد افزایش داشته است.

در آذر امسال از کل تعداد چک‌های مبادله‌شده 93.1 درصد آنها وصول شده و 6.9 درصد آنها برگشت خورده است.

بانک مرکزی می‌گوید وضعیت وصول چک در آذر امسال نسبت به یک سال اخیر بهبود یافته، به طوری که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در آذر نشان می‌دهد که به لحاظ تعدادی معادل 6.9 درصد بوده اما این شاخص در ماه قبل از آن برابر با 7.1 درصد بوده است؛ همچنین به لحاظ مبلغی معادل 8.5 درصد بوده و در ماه قبل برابر با 9.3 درصد بوده است.

در بازه زمانی مورد اشاره در بین استان‌های کشور احتمال برگشت خوردن چک در استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر بوده است؛ به طوری که در این استان حدود 11 درصد تعداد چک‌ها برگشت داده شده و استان‌های ایلام و خراسان شمالی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در آذر امسال همچنین از 64 فقره چک که در استان کهگیلویه و بویراحمد مبادله شده، تعداد 7 فقره برگشت خورده است.