به گزارش اکوایران؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در پایان جلسه امروز شورای پول و اعتبار از دو برابر شدن سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم خبر داد. 

فرزین در این باره گفته، سقف این تسهیلات پیش از این در تهران به صورت انفرادی 200 میلیون تومان و برای زوجین 400 میلیون تومان بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات در تهران به صورت انفرادی به 400 میلیون تومان و برای زوجین به 800 میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی درباره شهرهای بالای 200 هزار نفر اظهار کرده، برای شهرهای بالای 200 هزار نفر سقف این تسهیلات پیش از این 160 میلیون تومان به صورت انفرادی و 320 میلیون تومان برای زوجین بود که با مصوبه جدید سقف این تسهیلات به ترتیب به 320 و 640 میلیون تومان افزایش یافت.

براساس اظهارات رئیس شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات یاد شده در مناطق شهری به صورت انفرادی 120 میلیون تومان و برای زوجین 240 میلیون تومان بود که به ترتیب به صورت انفرادی به 240 و برای زوجین به 480 میلیون تومان افزایش یافت.

فرزین خبر داده که سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی (جعاله) نیز که پیش از این 80 میلیون تومان بود به 160 میلیون تومان افزایش یافت.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این اوراق گواهی حق تقدم (تسه) در اختیار بانک مسکن و بانک‌های تجاری بود اما با مصوبه جدید همه بانک‌ها می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

در حالی سقف تسهیلات خرید مسکن به 960 میلیون تومان افزایش یافته که مبلغ اقساط وام جدید ماهانه 19 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود و کل رقم بازپرداخت وام ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان است که سود وام بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان خواهد بود.