به گزارش اکوایران، آمارهای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف از میزان مداخله در بازار غیررسمی ارز همخوانی ندارند. آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان یک مرجع رسمی، متفاوت از داده‌های سیاستگذار پولی و بانکی است.

این روایت‌های متفاوت از میزان مداخله در بازار غیررسمی ارز، حتی در داده‌های رئیس کل فعلی بانک مرکزی و رئیس کل پیشین این بانک هم دیده می‌شود.

در یکی از سال‌ها اختلاف میزان مداخله در این بازار، حتی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد. 

در داده‌های تجمیعی از میزان مداخله در بازه سال‌های ۸۷ تا ۹۶ نیز، تفاوت آماری بین داده‌های رئیس کل فعلی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی، قابل توجه است.

تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس چقدر است؟ 

محمدرضا فرزین رئیس کل فعلی بانک مرکزی و ولی‌اله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی چه روایتی از میزان مداخله در بازار غیررسمی ارز دارند؟