آخرین اخبار بورس

۲۷:۴۵
بازار سرمایه ایران در سال 1401 شاهد تداوم یک رویه تکراری بود. در این سال اعمال سیاست‌های شتاب زده یا اظهار نظرهای…
کشف کیسه‌های سنگ به جای نیکل در انبارهای پذیرش شده و مورد تایید بورس فلزات لندن ضربه جدیدی به اعتبار مهم‌ترین بورس…
۲۰:۴۷
طلا یکی از ارزشمندترین دارایی های بازارهای جهانی است که هرگز جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست نداده است.
اکسکوینو