در مارکت تایمز این هفته، علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی، از وضعیت بازارها در هفته گذشته گفته و به پیش بینی مسیر دارایی ها می پردازد.