شرکت کالسیمین با نماد فاسمین در بازار اول و در تابلوی اصلی بورس تهران در حال معامله شدن است و ارزش بازاری این شرکت به حدود 10 هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسد. که قیمت هر برگ سهم این شرکت در انتهای تابستان 1401 روی عدد 1700 تومان ایستاد تا نیمه اول سال را با بازدهی منفی 10 درصدی به پایان ببرد.

 این نماد در ابتدای سال 1401 با رشد قیمتی و استقبال خریداران به واسطه افزایش قیمت محصولات این شرکت روبرو شد و در محدوده قیمتی بالای 1900 تومان داد و ستد شد اما در نهایت در پایان نیمه اول سال روی رقم 1700 تومان کار خود را تمام کرد.

شرکت توسعه و معادن روی ایران مالک 57 درصدی این شرکت است . همچنین شرکت توسعه و معادن روی ایران در بازار سرمایه مالکیت شرکت هایی همچون نماد فسرب با  56درصد مالیکت ، نماد فرآور با 51 درصد مالیکت و نماد کشرق با 17 درصد مالیکت را در اختیار دارد.

بیمه مرکزی و گروه مالی بانک مسکن ایران از دیگر مالکان بزرگ فاسمین محسوب می‌شوند. تا 34 درصد این نماد به طور شناور در بازار بورس در اختیار عموم باشد.

202

این شرکت در سال 1343 تأسیس شده است و 58 سال است که مشغول فعالیت است. شرکت کالسمین به گفته مسئولین شرکت به تنهایی 39 هزار و 125 تن شمش روی کشور را در سال منتهی به 29 اسفند 1400 تولید نموده است . محصولات این شرکت شامل شمش روی ، کنسانتره سرب و کنسانتره خام است. این شرکت یکی از اهداف خود را دست یابی به تولید روزانه بیش از 100 تن شمش روی می¬داند. قیمت گذاری محصولات شرکت بر اساس نرخ های جهانی و بر مبنای بورس فلزات لندن است .

مدیران این شرکت یکی از ریسک های این صنعت را مخاطراتی می داننند که برای محیط زیست ایجاد می‌شود وهمواره نگران جرایم زیست محیطی هستند و دستیابی به تولید سبز را از دیگر اهداف شرکت قرار داده-اند.

فروش فاسمین به جز فروردین ماه و تیر ماه که کمترین و بیشترین مقدار در فروش 5 ماهه نخست امسال بوده است در بقیه ماه‌ها تقریبا روند صعودی را به خود گرفته و سهامداران منتظر برای گزارش ماه ششم هستند تا ببینند این شرکت چگونه در شهریور ماه عمل کرده است.

 با بررسی نرخ های فروش این شرکت مشاهده می¬شود که نرخ محصول شمش روی فاسمین از ابتدای سال تا انتهای مرداد ماه کاهش بوده است  و نرخ شمش سرب شرکت وضعیت افزایشی به خود دیده است به طوری که این محصول در ابتدای سال تنی 59 میلیون تومان فروخته شده است و در انتهای مرداد ماه تنی 70 میلیون تومان.

این شرکت در فصل بهار 1401 سود ناخالص خود را افزایشی گزارش کرده است به طوریکه این شرکت در فصل زمستان رقم 571 میلیارد تومان برای سود ناخالص گزارش کرده است و در فصل بهار این سود را به عدد 694 میلیارد تومانی رسانده است.

203

204