در بخش افشای اطلاعات با اهمیت، نماد زفکا افزایش ۱۰۹ درصدی سود عملیاتی خود را ناشی از افزایش در نرخ و فروش محصولات(شیر خام) اعلام کرد.

دسانکو از انعقاد قرارداد با شرکت داروسازی عبیدی خبر داد. غمارگ نیز دلایل کاهش سود عملیاتی خود را مشکلات ناشی از تامین روغن خام و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی اعلام کرد.

همچنین در خصوص آگهی مجامع، نمادهای بازرگام، تبرک، چکارن، خبازرس، خفولا، زشریف، زماهان سهامداران خود را به مجمع عمومی دعوت کردند.

نماد حتاید نیز اطلاعیه زمان بندی پرداخت سود به سهامداران را منتشر کرد.

در خصوص افزایش سرمایه نماد ساینا، مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.