در خصوص سایر درآمدهای عملیاتی در گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده این شرکت عدد ۱۹۹۴ میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاری ها داشته که ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن بابت سود بانکی است.

نماد فملی در ۶ ماهه نخست سال در مجموع  ۲۲ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان سود شناسایی کرده  که ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به فصل تابستان است.

همچنین فروش ماهانه شرکت در فروردین ماه ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان گزارش شده و این عدد برای خرداد ماه به ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسانده اما در فصل تابستان در محدوده ۶ هزار میلیاردی تومانی بوده و در گزارشی که در مهر ماه  منتشر کرده درمحدوده ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بوده که نسبت به میانگین فروش فصل تابستان خود کاهش پیدا کرده است.

با توجه به جهش قیمتی که در بازار های جهانی به واسطه قرار گرفتن موجودی انبارهای مس دنیا در کمترین سطح تاریخ خود، این نماد مورد استقبال خریداران قرارگرفت. افزایش قیمت های جهانی می تواند برای سه ماهه زمستان و نیمه پایانی پاییز سال جاری فملی مثبت باشد.