با این حال مفروضات تکنیکالی برای شاخص بورس تهران همچنان پابرجا است و در صورت افت برای شاخص حداقل ۲۳ درصد از موج قبلی اصلاح نیاز است که تکنیکالیست ها اعلام کنند که شاخص اصلاح داشته است. در غیر این صورت این افت و خیز ها در حد یک نوسان جزئی محسوب خواهد شد.
شاخص هم وزن هم اوضاع مشابه نسبت به شاخص کل دارد و همچنان این نماگر بازار سرمایه در محدوده ۷۸ درصدی از موج قبلی خود ایستاده است و توان عبور به اعداد و ارقام بالاتر را ندارد.
در انتهای هفته پیش گروه دارویی ها در نیمه دوم بازار با استقبال خوب خریداران مواجه شدند. گروهی که در طی هفته های اخیر ترافیک اطلاعیه ای شدیدی در سامانه کدال داشتند و از افزایش نرخ های خود صحبت می کردند.