علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، از هفته ناخوشایندی که نفت برخلاف دیگر کامودیتی‌ها پشت سر گذاشته است، میگوید.