به گزارش اکوایران، در هفته‌های اخیر بارها شایعه تغییر در ریاست سازمان بورس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. برخی از برکناری محید عشقی خبر می‌دادند و برخی نیز از استعفای شفاهی او. 

روز یکشنبه، بار دیگر خبر استعفای مجید عشقی منتشر شد. اما این بار گویا آقای رئیس به صورت کتبی استعفا داده است. بورس۲۴ به نقل از یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد این خبر را تائید کرده و نوشته است: محمد رضوانی‌فر که در کارنامه خود مدیرعاملی شستا و مدیرعاملی سرمایه گذاری البرز را دارد به عنوان رئیس جدید بورس معرفی خواهد شد. 

پیش از این، محمدعلی میرزا کوچک شیرازی که به همراه رضوانی‌فر در سرمایه‌گذاری البرز بود به عنوان مدیرعامل شرکت فرابورس ایران انتخاب شده بود.