تحلیل تکنیکال

روز قبل گروه خودرویی تمام توان خود برای افزایش شاخص را به خرج داد اما همچنان این مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه بودند که پیروز این رقابت شدند.
 

تابلوخوانی

نماد  رفاه هم پس از حدود 3 سال و 9 ماه پس از توقف، روز کاری قبل در قیمت 20 هزار و 900 تومانی مچ شد.
 

کدال‌خوانی

اما در بخش کدال خوانی برنامه امروز:

نماد پارس از برگشت واحد اتیل بنزن خود به مدار تولید در هفته اول دی ماه خبر داد.

نماد بفجر نیز از علل کاهش سود عملیاتی خود گفت.