پیشتر در ۱۱ آبان ماه پتروشیمی پارس خبر داده بود که عملیات تعمیرات اساسی واحد استایرن منومر که قرار بود در آذرماه سال جاری انجام شود، به دلیل مشکلات واحد اتیل بنزن به مدت ۱۵ روز معوق گردیده است.

همچنین نمادهای سکرد و بکابل سهامداران خود را به مجمع عمومی فوق العاده دعوت کردند.

در خصوص افزایش سرمایه نیز نماد فولای از تایید افزایش ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته توسط حسابرس قانونی خبر داد.