براساس این پیشنهاد بانک قرض الحسنه رسالت از موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه از محل سود انباشته از ۱۹۴ میلیارد تومان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان خبر داه است.