این شرکت موفق شده درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری اوراق بدهی را برای سه ماهه فصل تابستان نسبت به فصل قبل خود افزایش دهد که درآمد های مشاع این شرکت بیشتر از همین سمت بوده است.

اما درآمد های کارمزدی این شرکت با افت برای تابستان ۱۴۰۱ روبرو شده تا در نهایت سود خالص از عدد ۶۸۲ میلیارد تومان در بهار به ۴۵۷ میلیارد تومان در تابستان برسد.