روند میانگین قیمت های معامله شده لاماری که در دو نوبت ۹ آذر ماه و ۱۲ دی ماه عرضه شد نشان می دهد محصول سفید این خودرو در ۹ آذر با قیمت یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان معامله شده اما در روز گذشته، ۱۲ دی ماه با قیمت یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون فروخته شد و رشد قمیتی حدود ۷ درصدی را ثبت کرد.

همچنین رنگ مشکی این محصول که قبلا یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان برای آذر ماه قیمت خورده بود با نرخ یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان در روز گذشته مورد داد و ستد قرار گرفت.

اما در تالار حراج باز تختال محصول شرکت های فولاد هرمزگان جنوب جهان آرا اروند و فولاد خوزستان به طور میانگین در محدوده ۱۵ میلیون و ۶۰۷ هزار تومانی مورد معامله قرار گرفت.

سیمان تیپ ۲ شرکت های سیمان اصفهان، شاهرود، گلستان، صوفیان و سپاهان نیز در محدوده تنی ۵۸۳ هزار تومانی عرضه شد.