در تالار پتروشیمی ها نیز شرکت پتروشیمی تخت جمشید استایرن بوتادین خود را تنی ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد داد و ستد قرار داد تا در تالار سیمانی ها نیز سیمان تیپ ۲ شرکت های سیمان خزر، سیمان فیروزکوه و سیمان هگمتان تقریبا در محدوده ۶۰۰ هزار تومانی معامله شود.