به گزارش اکوایران؛ در هفته گذشته خبر عرضه اولیه سهام ثجنوب منتشر شد. مطابق این خبر سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب پشت در‌های عرضه اولیه فرابورس قرار داشت. فرابورس امروز طی اطلاعیه‌ای از جزئیات این عرضه پرده‌برداری کرد. مطابق اطلاعیه فرابورس این عرضه به صورت خصوصی انجام خواهد شد و سهمی برای سهامداران خرد و حقیقی در نظر گرفته نشده است. 

کل سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب یک میلیارد و 400 میلیون برگه است که در این عرضه 210 میلیون برگه سهم که 15 درصد از سهام کل شرکت را پوشش می‌دهد عرضه خواهد شد. سهام ثجنوب در روز سه‌شنبه 11 بهمن ماه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط عرضه خواهد شد که این عرضه اولیه را به یک عرضه خصوصی تبدیل کرده است. حداکثر سهام قابل خرید توسط هر کد معاملاتی 10.5 میلیون برگه است و قیمت هر برگه سهم 833.4 تومان ارزشگذاری شده است.

Screenshot 2023-01-24 055343