بانک آینده نیز در خصوص علت تغییر پارامترهای صورت های مالی شفاف سازی کرد.

اما مجوز افزایش سرمایه ۴۵ درصدی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرق(غپاذر) از محل سود انباشته صادر شد.

همچنین در گروه قندی ها دو نماد قشرین و قمرو از مجوز افزایش سرمایه خود خبر دادند. افزایش سرمایه ۲۱ درصدی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان از محل آورده نقدی سهامداران و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت قند مرودشت از محل سود انباشته را صادر شده است.