دسینا، داسوه و تکنو نیز به ترتیب پشت سر سصفها در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند؛ اما بدترین بازدهی شرکت‌های بورسی متعلق به نماد غشاذر با ۲۷ درصد منفی بوده است.

در خصوص شرکت‌های فرابورسی نماد ثعمرا با ۲۸ درصد بهترین بازدهی مثبت را در بین نمادهای دیگر به خود اختصاص داده، اما در سمت مقابل، نماد حآسا اوضاع و احوال خوبی را در بین نماهای فرابورسی رقم نزد و با ۲۶ درصد بازدهی منفی کار خود را به پایان رساند.