در این گفت و گو که به تازگی مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه با اکوایران انجام داده، سناریوهای پیش روی سهام عدالت را به بررسی گذاشته است.