به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه رشد 702 واحدی داشت. اما روز یکشنبه شاخص ریزش 19 هزار واحدی پیدا کرد. روز دوشنبه شاخص هزار و 304 واحد و روز سه‌شنبه نیز 2 هزار و 718 واحد رشد کرد.

در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل رشد کرد و 6 هزار و 940 واحد افزایش یافت.

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 173 هزار و 887 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 8 هزار و 219 واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی 0.38 درصد شد.

اما شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 4 هزار و 770 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت 0.64 درصدی را ثبت کرد.

بورس

افت ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 71 هزار و 629 میلیارد تومان بود که 1.4 درصد بیشتر از هفته پیش بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 7 هزار و 179 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 8 هزار و 119 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 11 درصدی داشته است.

کاهش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 293 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 316 میلیارد تومان کمتر بود و افت 52 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 472 میلیارد تومان بود که در روز دوشنبه ثبت شد و کمترین رقم 109 میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد.

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 871 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 13 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 1.5 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته هزار و 14 میلیارد تومان بود و در روز ‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز چهارشنبه برمی‌گردد که 740 میلیارد تومان بود.

خروج سرمایه حقیقی

در این هفته تنها در روز شنبه ورود پول ثبت شد و پس از آن در 4 روز متوالی سرمایه حقیقی خارج شد. روز شنبه 111 میلیارد تومان وارد شد. رقم خروج پول حقیقی در روز دوشنبه 452 میلیارد تومان بود. روز سه‌شنبه 42 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روز چهار‌شنبه نیز 134 میلیارد تومان خارج شد.

در مجموع کل هفته 951 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 190 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته 68 درصد کمتر است.