به گزارش اکوایران؛ این بخش «اما الان وقت این کار نیست» یعنی یکی به نعل، یکی به میخ! یعنی فرار از مسئولیت! یعنی اینکه کار درست را از ترس فشار دیگران، به بعد موکول کردن!

انتظار می‌رود رئیس سازمان بورس و این نهاد مهم بازار سرمایه، تمرکز خود را بر اصلاح زیرساخت های  بازار قرار دهد تا بعد از پایان مسئولیت، همه بر کارهای انجام شده صحبت کنند، نه بر کارهای انجام نشده!

دامنه نوسان مسبب صف است و صف، همچون کرونا به جان بورس افتاده است و هر از چندگاهی منجر به بحران می‌شود!