اما آنچیزی که این دو رعضه اولیه را با قبلی ها متفاوت کرده است، ابلاغیه جدید فرابورس در خصوص عدم امکان خرید خودکار است. یعنی هر کاربر باید با ورود به سامانه آنلاین خود دستور خرید را خودش صادر کند.

دلیل این تصمیم چیست و چه نتایج مثبت و منفی به همراه دارد؟

در گفتگویی با عباس سلطانی، کارشناس و فعال در صنعت کارگزاری به این موضوعات پرداخته ایم.