به گزارش اکوایران، در هفته پیش رو تعدادی از مجامع شرکت‌های بورسی برگزار خواهند شد.  

دوشنبه

روز دوشنبه موعد برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه منتهی به 31 شهریور 1401 نماد ثالوند (شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند) است که سهام داران عمده این شرکت درباره افزایش سرمایه 60 درصدی تصمیم گیری خواهند کرد.

همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه منتهی به 29 اسفند 1400 نماد بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) برگزار خواهد شد و افزایش سرمایه 50 درصدی این شرکت در دستور کار خواهد بود. 

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت پتروشیمی فناوران (نماد شفن) با دستور جلسه افزایش سرمایه 4 هزار و 111 درصدی برگزار خواهد شد و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (نماد پیزد) درباره انتخاب اعضای هیئت مدیره به جلسه می‌نشیند.

چهارشنبه

روز چهارشنبه مجمع شرکت جام دارو (نماد فجام) درباره افزایش سرمایه 21 درصدی تصمیم خواهد گرفت. 

پنجشنبه

روز پنجشنبه،‌ در آخرین روز هفته، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نماد قنقش (شرکت قند نقش جهان) با دستور جلسه تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود برگزار خواهد شد و مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت کاشی پارس (نماد کپارس) درباره افزایش سرمایه هزار و 213 درصدی تصمیم‌گیری خواهد کرد. 

بورس