در شرایطی که سیگنال‌های کاهشی در بازار فلزی‌ها غلبه دارد، احتمال تحریم آلومینیوم روسیه از سوی بورس فلزات لندن احتمال رشد نرخ این فلز را مطرح کرد. اما نیکل به‌عنوان فلز دیگری که روسیه سهمی قابل ملاحظه در تولید آن دارد، با پیش‌بینی روس‌ها از روند عرضه و تقاضا سقوط نرخی ۱۰ درصدی داشت. 

در این برنامه کامکس مهم‌ترین اتفاقات بازار فلزات آهنی ظرف یک هفته اخیر مرور و تاثیر داده۹‌های روسی بر بازار فلزات پایه بررسی شد.