حال صحبت‌های اخیر رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان از این دارد که وزارت صمت تصمیم بر تأمین کمبودها از طریق واردات را روی میز دارد اما مشخص نیست چه زمانی اجرایی می‌شود.

در این برنامه از بولتن با حضور بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران به موضوع واردات ماشین آلات معدنی و تبعات ممنوعیت آن پرداخته ایم.