در این شرایط زغال سنگ متالورژیک آسیا، فوب استرالیا توانست مجدد به مسیر رشد قیمت بازگردد.

در این برنامه کامکس با مرور مهم ترین اخبار نشریه پلتس دلایل واگرایی قیمتی در بازار مواد اولیه فولادسازی بررسی شد.