به گزارش اقتصادنیوز؛ بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در مهرماه 50.19 بوده است که در مقایسه با ماه قبل با کاهش 1.89 واحدی، کندتر شدن میزان فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) نیز 51.66 به دست آمده که 1.59 واحد کمتر از ماه قبل است و از کاهش شیب رشد فعالیت‌های بخش صنعت نسبت به شهریورماه حکایت دارد.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است؛ اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

گزارش دوره سی‌وهفتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره چهل و نهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت را با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در مهرماه 1401 منتشر کرد.

شامخ 1

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

براساس نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) در مهر ماه به رقم 50.19 واحد رسیده که در مرز خنثی (50 واحد) قرار گرفته و در مقایسه با ماه قبل کندتر شدن میزان فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. در این ماه به‌جز مؤلفه «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «موجودی مواد اولیه» یا «لوازم خریداری‌شده» سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ بوده‌اند.

از سوی دیگر در مهرماه، شاخص میزان «فعالیت‌های کسب‌وکار (51.60)» با شیب کمتری در مقایسه با شهریورماه افزایش داشته است. افزایش میزان فعالیت‌ها بیشتر در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان فعالیت‌ها با رکود شدید روبرو بوده‌اند.

گزارش ارزیابی شاخص همچنین نشان دهنده آن است که «میزان سفارشات جدید مشتریان» در مهرماه (46.82) در مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی روبرو بوده است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته اما بیشترین کاهش را در بخش ساختمان ثبت کرده است.

اما در میان شاخص های ارزیابی شده وضعیت شاخص «موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده» در مهرماه (46.28) همچنان با کاهش روبرو است البته شیب کاهش نسبت به شهریورماه اندکی کمتر شده است. این شاخص علی‌رغم افزایش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و به‌ویژه خدمات و کشاورزی با کاهش شدید روبرو بوده است. بنا‌ به گفته فعالان اقتصادی کمبود شدید نقدینگی و نوسانات نرخ ارز دلیل عمده کاهش موجودی مواد اولیه است.

«شاخص قیمت خرید مواد اولیه» (71.80) به بالاترین مقدار 3 ماهه خود رسیده است. این شاخص یکی از شاخص های اثرگذاری در وضعیت تولید بنگاه‌های اقتصادی محسوب می شود و افزایش آن می توانند میزان سود بنگاههای اقتصادی را کاهش دهد. علاوه بر این شاخص «قیمت فروش محصولات» هم در این ماه به (57.45) رسید که بیشترین میزان در سه ماهه اخیر محسوب می شود. اما افزایش این شاخص ناشی از افزایش در بخش خدمات و کشاورزی بوده است و این شاخص در بخش صنعت و به‌ویژه ساختمان با کاهش شدید روبرو بوده است.

ارزیابی ها نشان دهنده آن است که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مهرماه (47.05) همچنان کاهشی است، البته نسبت به شهریورماه شدت کمتری دارد.

از سوی دیگر «شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات» در مهرماه به (42.56) رسید که کمترین مقدار در 14 ماه گذشته از شهریور 1400 (به‌غیراز فروردین‌ماه) محسوب می شود. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده و در بخش ساختمان بیشترین نرخ کاهش را به ثبت رسانده است.

اما در گزارش و براساس پیش بینی مدیران خرید «شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» با 7.11 واحد رشد به  (59.58) در مقایسه با شهریورماه افزایش قابل‌توجهی داشته است. علی‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان انتظار کاهش شدید فعالیت‌ها را در آبان ماه دارند.

به‌طورکلی در مهرماه شرکت‌ها با کاهش شدید تقاضا و فروش روبرو هستند که علاوه بر کاهش قدرت خرید مشتریان اتفاقات اخیر کشور هم در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است به‌ویژه که در بخش خدمات شرکت‌ها با مشکل اینترنت نیز مواجه هستند. همچنین بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کمبود شدید نقدینگی و عدم ثبات نرخ ارز برای تأمین مواد اولیه یا لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.

شامخ 2