به گزارش اکوایران، براساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران در فصل تابستان تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی رشدی 56.3 درصدی را تجربه کرد. مشابه این رشد را در تورم سالانه این فصل نیز می‌توان دید. به تعبیر دیگر در این فصل میانگین قیمت‌ها در درب مزرعه و دامداری‌ها و مرغداری‌ها نسبت به فصل مشابه سال قبل 58.5 درصد افزایش یافته است. 

صدر نشینی غلات 

 براساس داده‌های موجود، در فصل تابستان 1401، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی 838.8 است. این رقم نسبت به تابستان سال گذشته یعنی برمبنای تورم نقطه به نقطه  56.3 درصد افزایش یافته است. البته نرخ تورم فصل تابستان نسبت به فصل بهار کمتر است. به تعبیر دیگر سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. در فصل بهار 1400 این نرخ 66.2 درصد بود که با احتساب نرخ تورم تابستان امسال، افت 9.8 واحد درصدی را نشان می‌دهد.

واکاوی داده‌های مرکز آمار بیانگر این است که در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩٧.٩ درصد مربوط به گروه غلات است. اما کمترین تورم نقطه به نقطه با ٣١.١ درصد مربوط به گروه پرورش بز و بزغاله سنتی است.

داده‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد، شاخص تورم سالانه که همان شاخص تورم  12 ماهه منتهی به تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است، 58.5 درصد افزایش یافته است.

طبق داده‌های موجود نرخ تورم سالانه نیز همچون نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است. در فصل تابستان 1400، تورم سالانه ٦٥,٨ درصد گزارش شده بود، این نرخ در مقایسه با تورم سالانه فصل تابستان سال جاری،  ٧.٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با این تفاسیر کماکان سرعت افزایش قیمت متوقف نشده است. برهمین اساس بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه غلات با ٩٤.١ درصد است. در ضمن کمترین تورم سالانه مربوط به گروه پرورش گوسفند و بره پرواری با ٢٣.٩ درصد است.

از نگاه برخی کارشناسان همین روند منجر شده است شاخص مقدار تولید بخش کشاوزی در 5 فصل متمادی نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل خود، رشد منفی را تجربه کند.