به گزارش اکوایران، در یک دهه اخیر بویژه  بعد از تشدید تحریم‌ها در اوایل سال 1397 بود که  تمرکز در مورد همسایگان در محور برنامه‌های تجاری کشور قرار گرفت. در این بین ارمنستان جایگاه ویژه‌ای داشت؛ جایگاهی که ظاهرا اثری قابل توجه در حجم مبادلات تجاری دو کشور نداشته است. چون دقیقا بعد از تشدید تحریم‌ها حجم تجارت دو کشور کاهش یافت. بعد از سکته تجارت بین دو کشور در سال 98  دیگر واردات ایران از ارمنستان صعودی نشد، در قرن جدید هم این نمودار رشد نکرد. اما حجم صادرات یک مقطعی کوتاهی در سال 1399 رشد کرد و بعد مجددا روند نزولی را طی کرد. روندی که کماکان ادامه دارد. البته آمار 8 ماهه گمرک نشان می‌دهد، به لحاظ ارزشی این مبادلات رشد کرده اما به لحاظ وزنی مبادلات کاهش یافته است کاهشی که در آمار 7 ماهه نیز دیده می‌شد.

در بازه 8 ماهه سال جاری حجم صادرات ایران به ارمنستان 263 میلیون و 59 هزار دلار ثبت شده که این رقم بابت صادرات 612 هزار و 782 تن است. سال گذشته میزان صادرات ایران 783 هزار و 315 تن بود و بر همین اساس ارزش صادرات آن 210 میلیون و 937 هزار دلار اعلام شد.

در مقابل ایران از ارمنستان  4 هزار و 823 تن کالا به ارزش 15 میلیون 873 هزار دلار وارد کرده بوداست؛ در 8 ماهه جاری نیز ایران  4 هزار و 823 تن کالا از این کشور وارد کرده است رسیده است. با این وجود ارزش واردات کالاهایی که در سال جاری از این کشور وارد ایران شده حدود 8 میلیون و 993 هزار دلار است. این اتفاق  به گفته کارشناسان نشان از تغییر محسوس سبد اقلام وارداتی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته می‌دهد.

با وجود این شرایط براساس آخرین تصمیم سیاستگذاران حوزه تجاری مقرر شده، حجم تجارت تهران و ایروان به 3 میلیارد دلار برسد. این رقم البته مورد تایید طرف‌های ارمنی نیز است. اما تاکنون هیچ نشانی از توسعه این مبادلات دیده نمی‌شود.