در این برنامه کامکس با مرور مهم‌ترین اخبار نشریه پلتس دلایل غلبه سیگنال کاهشی در معاملات زنجیره آهن و فولاد بررسی می‌شود.